Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Luật sư ly hôn

Giấy khai sinh là một trong những giấy tờ quan trọng để chứng minh nhân thân của một người. Làm Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ c...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Giấy khai sinh là một trong những giấy tờ quan trọng để chứng minh nhân thân của một người. Làm Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu ... đều cần đến giấy khai sinh. Một giấy tờ quan trọng như vậy chẳng may không còn nữa thì phải làm sao? Chính vì thế, Dontu.net xin gửi đến bạn thủ tục đăng ký lại khai sinh mới nhất 2019.Căn cứ pháp lý

  • Luật 60/2014/QH13
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
  • Thông tư 15/2015/TT-BTP
Nội dung tư vấn

1. Cách thức thực hiện

- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh có thể nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.
- Người đăng ký lại khai sinh có thể nộp trực tiếp tại UBND cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Lưu ý: Đăng ký khai sinh lại có thể thực hiện tại UBND cấp xã nơi người có yêu đăng ký khai sinh lại đã đăng ký lần đầu hoặc tại UBND cấp xã/Phường/ Thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú.

2. Hồ sơ
a, Giấy tờ càn xuất trình

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu có dán ảnh và có thông tin cá nhân của người có yêu cầu, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu
- Giấy tờ chính minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.
b, Giấy tờ chuẩn bị
- Tờ khai theo mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
        Kính gửi: UBND Phường/Xã/Thị trấn.................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: 
Căn cước công dân số: .............. cấp ngày: ...............  Do ............................. cấp
Nơi cư trú: .................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:.....................
Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................   ghi bằng chữ: ..........................................................
Nơi sinh: ....................................................................................................
Giới tính: ............     Dân tộc: ......................               Quốc tịch: ....................................
Quê quán: ....................................................
Họ, chữ đệm, tên cha: ..................................................................................
Năm sinh: ......................      Dân tộc: .................             Quốc tịch: ...................................
Nơi cư trú:  .............................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên mẹ: .............................................................................
Năm sinh: ......................          Dân tộc: ...............................         Quốc tịch: ........................
Nơi cư trú:  .............................................................................................................................
Đã đăng ký tại: ............................................................

Đăng ký lại Đăng ký lại ngày ................. tháng ................. năm .....................
Lý do đăng ký lại khai sinh:......................................................................................................
Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.
                             Làm tại: ............, ngày ........... tháng ......... năm 20...

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)


..........................................

 - Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu có thông tin của người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh 
- Xác nhận của UBND cấp xã/phường/thị trấn về không còn dữ liệu về thông tin khai sinh trong sổ gốc tại nơi đăng ký khai sinh lần đầu

Lưu ý
- Nội dung khai báo phải minh bạch, chính xác
- Giấy tờ cần chuẩn bị đầy đủ
- Nộp đủ lệ phí hành chính nhà nước theo quy định

Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư  tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor