Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

Luật sư ly hôn

Xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam như thế nào là vấn đề được nhiều người quan tâm. Sau đây là mẫu đơn xin ra khỏi Đảng mới và đầy đủ nhất ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam như thế nào là vấn đề được nhiều người quan tâm. Sau đây là mẫu đơn xin ra khỏi Đảng mới và đầy đủ nhất Đontu.net chia sẻ để bạn đọc tham khảo.
Nội dung tư vấn

1. Trường hợp nào thì phải ra khỏi Đảng

Đơn xin ra khỏi Đảng thường được sử dụng trong hai trường hợp ra khỏi Đảng:

Trường hợp 1: Đảng viên vi phạm một trong các quy định: bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét để quyết định xóa tên khỏi danh sách Đảng viên
Trường hợp 2: Đảng viên không vi phạm quy định về Điều lệ Đảng, tự nguyện xin ra khỏi Đảng
2. Nội dung
Đơn xin ra khỏi Đảng cần phải có đầy đủ các thông tin sau:
  1. Thời gian, địa điểm làm đơn;
  2. Thông tin đơn vị công tác;
  3. Thông tin người làm đơn;
  4. Lý do xin ra khỏi Đảng;
  5. Chữ ký của người làm đơn, đại diện chi bộ Đảng và Bí thư
3. Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……, ngày…..tháng…..năm…..
ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG
Kính gửi: Chi bộ đảng :……….Đảng bộ xã……………..huyện……………..tỉnh……….  
Họ và tên đảng viên:……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………
Là đảng viên của chi bộ……………………..Đảng bộ xã………………………………….
Ngày vào Đảng:……./……/…………; Ngày chính thức kết nạp Đảng:………/……./………..
Số thẻ đảng viên:………………………………………………………………………………….
Tôi xin trình bày với các cấu ủy Đảng nội dung như sau:
……………………………………………………………………………………………………………
(Trình bày hoàn cảnh, nội dung lý do tại sao muốn ra khỏi Đảng. Tuỳ hoàn cảnh, thông tin của từng người mà phần trình bày này là khác nhau)
Do vậy, Tôi làm đơn này mong các cấp Đảng ủy xem xét, và cho tôi xin ra khỏi Đảng theo đúng quy định của điều lệ Đảng để tôi có thể ổn định cuộc sống và tư tưởng hoàn thành tốt công việc mà đơn vị công tác.
Tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………………………..
ĐẠI DIỆN CHI ỦY ĐẢNG                                       BÍ THƯ CHI BỘ ĐẢNG

 Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn!
Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor