Mẫu đơn quyết định cho thôi việc

Luật sư ly hôn

Cho nhân viên thôi việc là một trong những quyền của người sử dụng khi đủ những điều kiện nhất định. Bài viết dưới đây tạo cơ sở pháp l...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Cho nhân viên thôi việc là một trong những quyền của người sử dụng khi đủ những điều kiện nhất định. Bài viết dưới đây tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ việc bằng một mẫu đơn mới và chuẩn nhất. Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:
 • Bộ luật lao động 2012
Nội dung tư vấn:

1. Khi nào thì cho nhân viên thôi việc đúng luật?

Người sử dụng lao động khi đã tồn tại quan hệ sử dụng lao động với người lao động thì phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật, trong đó, việc cho người lao động nghỉ việc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Với 10 lý do chính đáng sau thì việc cho nghỉ việc với nhân viên mới đúng luật. Căn cứ vào Điều 36 Bộ luật Lao động 2012
 •  Hết hạn hợp đồng lao động, trừ người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ;
 •  Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 •  Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Đủ điều kiện hưởng lương hưu;
 •  Người lao động bị tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Toà án;
 •  Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 •  Bị xử lý kỷ luật sa thải;
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 •  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng; cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp
Như vậy, chỉ 10 trường hợp trên, người sử dụng mới được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 
2. Mẫu đơn. 
Sau khi đã cho căn cứ cho nghỉ việc, nước tiếp theo, người sử dụng lao động cần có quyết định bằng văn bản. QUyết định này nhiều khi cần thiết cho người lao động trong việc tìm kiếm công việc. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thôi việc
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;
Căn cứ Hợp đồng lao động số ………… ngày…… tháng …… năm …… giữa Công ty ………………… với Ông/Bà ………………………;
Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà……………………….……………………
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay cho Ông/Bà………………………………….……………………
Giữ chức vụ: …………………………… Bộ phận: …………………………..
Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……
Lý do: ……………..……………………………………………………………..
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Ông/Bà có tên tại Điều 1;                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Phó Giám đốc….;
- Phòng Hành chính Nhân sự;
- Lưu:……


Hy vọng bài viết có ích cho bạn!
Khuyến nghị
 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor