Mẫu giấy ủy quyền cá nhân 2019

Luật sư ly hôn

Bạn đang muốn làm giấy ủy quyền, nhưng lại gặp khó khăn chưa biết viết như thế nào? Bạn không biết mẫu Giấy ủy quyền nào mới nhất và chính...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí


Bạn đang muốn làm giấy ủy quyền, nhưng lại gặp khó khăn chưa biết viết như thế nào? Bạn không biết mẫu Giấy ủy quyền nào mới nhất và chính xác nhất, Giấy ủy quyền bao gồm những phần gì? Sau đây, Dontu.net xin gửi đến bạn mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2019.


Căn cứ

Bộ luật dân sự 2015;


Nội dung tư vấn


1. Hình thức

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân là văn bản mà các cấp trên của tổ chức, các doanh nghiệp muốn ủy quyền cho một cá nhân nào đó đại diện cho mình đi giải quyết công việc.


2. Mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2019


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- o0o ---------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
-         Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-         Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
...................................... , ngày ...... tháng ...... năm 20.......; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN
Họ tên:..............................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................            
Số CMND:............................................. Cấp ngày:.............................. Nơi cấp:...........................
Quốc tịch:.........................................................................................................................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ tên:..............................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................            
Số CMND:............................................. Cấp ngày:.............................. Nơi cấp:...........................
Quốc tịch:.........................................................................................................................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
IV. CAM KẾT
-         Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
-         Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... Bản.
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Ghi chú:
- Ngày tháng năm phải chính xác, phù hợp
- Nội dung, công việc được ủy quyền phải chính xác theo yêu cầu của pháp luật
- Họ tên thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền phải rõ ràng

Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư  Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
            
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor