Đơn mời luật sư mới nhất 2019

Luật sư ly hôn

Khi cần sự trợ giúp của Luật sư , chúng ta cần phải làm đơn để mời Luật sư thay mặt bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  Sau đây,  Do...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Khi cần sự trợ giúp của Luật sư, chúng ta cần phải làm đơn để mời Luật sư thay mặt bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sau đây, Dontu.net xin gửi đến bạn mẫu đơn mời luật sư mới nhất 2019.
Căn cứ pháp lý


  •  Luật Luật sư 2015

Nội dung tư vấn

1. Luật sư?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Luật sư 2015, Luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan để giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp luật.  Để làm có đủ điều kiện để thực hiện công việc trên, Luật sư phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo như luật định.

2. Mẫu đơn mời luật sư


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
ĐƠN MỜI LUẬT SƯ
Kính gửi: 
Tên tôi là:                                       Sinh ngày: 
Chứng minh nhân dân:                                do                                  cấp ngày 
Hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện nay: 
NỘI DUNG VỤ VIỆC
Tôi là công dân có yêu cầu được hỗ trợ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ việc......................................................................................................tại..........................
Vậy để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi trong vụ việc nêu trên, bằng đơn này, tôi đề nghị .............................................................. cử Luật sư:
- Tham gia tư vấn, soạn thảo đơn từ, khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm;
- Đại diện cùng tôi làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan trong giai đoạn tiền tố tụng, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm (nếu có).
Theo đó, luật sư thuộc .......................................................... được thực hiện các quyền của luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành.
Kính mong Luật sư chấp nhận đề nghị của tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
...ngày...háng ..năm 20..
                                                                                                                                                                                                                                    Người làm đơn
Lưu ý: 
  • Tên đầy đủ của công ty luật hoặc văn phòng luật.
  • Tóm tắt nội dung của sự việc mà người này muốn mời Luật sư giải quyết.
  •  Có thể là chính cá nhân người mời Luật sư hoặc người đại diện của người này.                                                                                                                                                                

Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc!

  1. Tham khảo thêm dịch pháp lý hình sự của chúng tôi.
  2. Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu tham khảo và hỗ trợ dịch vụ luật sư: 0833 102 102                               

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor