Có bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ không?

Luật sư ly hôn

Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp  bắt buộc người lao động mua bảo hiểm nhân thọ. Vậy việc làm này là đúng hay sai?   Trong khuôn khổ b...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp  bắt buộc người lao động mua bảo hiểm nhân thọ. Vậy việc làm này là đúng hay sai? Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, hãy cùng  LSX tìm hiểu về việc có bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ không.

Căn cứ pháp lí
  • Luật bảo hiểm xã hội 2014;
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
Nội dung tư vấn
1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?
Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm được ký kết giữa khách hàng và công ty bảo hiểm mà ở đó các trường hợp rủi ro như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện, tử vong sẽ được đền bù số tiền gọi là số tiền bảo hiểm và hợp đồng sẽ đáo hạn năm khách hàng 99 tuổi.
2. Có bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ?
Theo Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, pháp luật đã quy định như sau về việc đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động như sau:
Điều 30. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:
.....
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH .
3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
4. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.
5. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước sau cổ phần hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây được viết là tập đoàn, tổng công ty, công ty) là tiền lương theo chế độ tiền lương của cơ quan, tổ chức đang công tác trước khi được cử làm đại diện phần vốn nhà nước.
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty là tiền lương theo chế độ tiền lương do tập đoàn, tổng công ty, công ty quyết định.
6. Trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.
Như vậy, từ ngày 01.01.2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác, chứ không phải tổng thu nhập. 
Theo quy định tại của Luật bảo hiểm xã hội, từ 1.1.2018, thì những người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc công ty và người lao động thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội mà để mau bảo hiểm nhân thọ là không có gía trị và sẽ bị vô hiệu nếu trường hợp người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Mong bài viết hữu ích cho các bạn ! 
Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn 
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor