Mẫu văn bản tử chối nhận di sản thừa kế

Luật sư ly hôn

Khi một người trong gia đình chết, những người còn sống có quyền được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Khi một người trong gia đình chết, những người còn sống có quyền được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật (nếu không có di chúc). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau có nhiều người hưởng di sản thừa kế lại không muốn nhận di sản thừa kế. Vậy theo quy định của pháp luật họ có được quyền từ chồi hay không? Từ chối như thế nào thì đúng theo quy định của pháp luậtCăn cứ:
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn
1. Quyền từ chối nhận di sản thừa kế
Theo quy định tại Điều 620 BLDS 2015 

"Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản."
Theo đó, người hưởng thừa kế có quyền từ chối nhận di sản nhưng việc từ chối phải được lập thành văn bản mới được xem là hợp pháp. Luật không quy định phải công chứng chứng thức văn bản từ chối nhận di sản nên có thể yêu cầu công chứng hoặc không.
2. Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày... tháng ... năm.......
VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Tôi tên là: ........................................................
Sinh ngày:........................................................
Số CMND: .......................................................
Thường trú: ......................................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................
Tôi là.............................(1) của ông/ bà................................ theo .......................(2). Tôi là người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ .... / theo di chúc của ông bà........................ đã chết lúc .....giờ, ngày......tháng...... năm...... theo Giấy chứng tử số do UBND phường.............. cấp ngày...............
Tài sản mà tôi được thừa kế bao gồm: (3)......................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận toàn bộ phần di sản thừa kế mà tôi được hưởng của ông/bà ……………...
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân và tài sản nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và cam kết việc từ chối không nhằm mục đích trốn tránh hay để thoát khỏi bất cứ nghĩa vụ dân sự hay khoản nợ vật chất nào.
Người từ chối nhận di sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
*LƯU Ý:
(1) Quan hệ với người để lại di sản: Con, vợ, chồng, mẹ, cha,....
(2) Giấy tờ chứng minh quan hệ : Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn
Nếu là người hưởng di sản theo di chúc thì ghi rõ: Tôi là người được hưởng di sản theo di chúc của ông/bà.......... lập ngày........... tại..........
(3) Nêu rõ, đầy đủ các di sản được hưởng cùng đầy đủ thông tin về nó. 
Ví dụ: Xe : nêu biển số xe, màu, loại.
          Đất: Địa chỉ, diện tích, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở, số thửa.
          Nhà ở: Địa chỉ, diện tích, kết cấu, số tầng.
Hi vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về thừa kế, hãy liên hệ khi có nhu cầu!
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor