Mẫu đơn tố cáo mới nhất 2019

Luật sư ly hôn

Tố cáo  là việc công dân theo thủ tục do pháp luật quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm phá...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do pháp luật quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Viết đơn tố cáo như thế nào cho đúng? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:
  • Luật Tố cáo 2018
Nội dung tư vấn: 
1. Tố cáo là gì?
Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2018 quy định như sau:
“Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (…)”
Như vậy, tố cáo là việc người tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tố cáo bao gồm:
    •  
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
2. Mẫu đơn tố cáo mới nhất 2019
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------
…………….., ngày ……. tháng …… năm …….

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ………………………………………………………….. (1)
Tên tôi là: …………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: …………………………..
……………………………………………………………………………………………………..(2)
Nay tôi đề nghị: …………………………………………………………………… (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký  ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo, vs dụ: Công an xã/phường….; Công an quận/huyện…..
(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!
Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi nga


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor