MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI

Luật sư ly hôn

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định h...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật của cán bộ công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do đó Đơntừ.net xin cung cấp mẫu đơn tố cáo mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Căn cứ:
  1. Luật Khiếu nại năm 2011 số 02/2011/QH13
Nội dung tư vấn

Đơn Khiếu nại được sử dụng trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng bởi quyết định hành chính hay hành vi hành chính từ phái nhà nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------------

                                       ...........ngày..... tháng....năm........

                                                 ĐƠN KHIẾU NẠI
                               
            Kính gửi:...............................................................................
Tôi tên là:............................................           Sinh năm:..................
Số chứng minh nhân dân:................................ Cấp ngày:.................      Tại:.................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................
Địa chỉ liên hệ:.........................................................................
Tôi viết đơn này xin đề nghị một việt như sau:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Tôi xin đính kèm .............................................................................
Kính mong quý cơ quan giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                          Người làm đơn
                                                                                           (Ký, họ tên)
Những điểm cần lưu ý khi viết Đơn khiếu nại:
  • Thông tin người khiếu nại phải đầy đủ, rõ ràng
  • Cá nhân, tổ chức cơ quan bị khiếu nại phải chính xác
  • Lý do khiếu nại phải trung thực, khách quan
  • Chữ ký đúng với chữ ký của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm đơn
Đây là thủ tục hành chính cần thiết, điều đó là bằng chứng trách nhiệm của tất cả những người đã ký.

Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Tham khảo thêm dịch pháp lý hình sự của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu tham khảo và hỗ trợ dịch vụ luật sư: 0833 102 102


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor