Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất 2019

Luật sư ly hôn

Giấy biên nhận tiền là một loại giấy tờ được sử dụng khá phổ biến trong các giao dịch tài chính trong lĩnh vực dân sự, thương mại,.... N...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Giấy biên nhận tiền là một loại giấy tờ được sử dụng khá phổ biến trong các giao dịch tài chính trong lĩnh vực dân sự, thương mại,.... Nó xác nhận việc các bên trong giao dịch đã giao - nhận một khoản tiền nhất định cho nhau. Trong trường hợp các bên có xảy ra tranh chấp về việc "thanh toán" thì nó sẽ là cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia giao dịch. Do vậy,  Luật sư X xin chia sẻ với bạn đọc mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất năm 2019. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!Nội dung tư vấn
1. Hình thức
Giấy biên nhận tiền thường đi kèm với một giao dịch chính như hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, hợp đồng cho vay,...Để đảm bảo giá trị là chứng cứ chứng minh các bên trong giao dịch đã giao - nhận cho nhau một khoản tiền nhất định khi phát sinh tranh chấp thì việc giao nhận tiền nên lập thành văn bản (gọi là giấy biên nhận tiền).
Ngoài ra, để đảm bảo chắc chắn hơn thì các bên trong giao dịch có thể công chứng hoặc chứng thực giấy biên nhận tiền.
2. Nội dung
Giấy biên nhận tiền cần phải có các thông tin sau:
  1. Thời gian, địa điểm giao nhận tiền;
  2. Thông tin bên giao tiền;
  3. Thông tin bên nhận tiền;
  4. Số tiền giao - nhận;
  5. Lý do giao nhận tiền;
  6. Chữ ký của các bên.
Ngoài ra, việc giao nhận tiền còn có thể có người làm chứng do vậy, trong giấy biên nhận tiền còn có thể có thông tin của người làm chứng.
Bên giao tiền, bên nhận tiền, người làm chứng (nếu có) cần có những thông tin sau: họ tên; ngày sinh; số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; chỗ ở hiện tại; số điện thoại.
3. Mẫu biên nhận tiền
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...................., ngày...........tháng..........năm...........
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN
       Hôm nay, ngày ..... tháng..... năm......., tại ..................................., chúng tôi gồm:
       BÊN GIAO TIỀN:
1. Ông/ Bà:...........................................................................................................
2. Ngày sinh:.........................................................................................................
3. CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu số:.....................................................................
4. Cấp ngày:  ......../......../........ tại ........................................................................
5. Địa chỉ thường trú:............................................................................................
6. Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................
7. Số điện thoại:......................................................................................................
       BÊN NHẬN TIỀN:
1. Ông/ Bà:...........................................................................................................
2. Ngày sinh:.........................................................................................................
3. CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu số:.....................................................................
4. Cấp ngày:  ......../......../........ tại ........................................................................
5. Địa chỉ thường trú:............................................................................................
6. Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................
7. Số điện thoại:......................................................................................................
       Đã tiến hành bàn giao số tiền:......................................................................
(Viết bằng chữ:......................................................................................................)
       Lý do bàn giao tiền:......................................................................................
       Giấy biên nhận được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
                  BÊN GIAO TIỀN                                     BÊN NHẬN TIỀN
                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu tham khảo và hỗ trợ dịch vụ luật sư: 0971 624 624


XÁC  NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VỀ VIỆC GIAO NHẬN TIỀN
1. Tên tôi là:............................................................................................................
2. Ngày sinh:...........................................................................................................
3. CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu số:.......................................................................
4. Cấp ngày:  ......../......../........ tại ........................................................................
5. Địa chỉ thường trú:............................................................................................
6. Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................
7. Số điện thoại:......................................................................................................
       Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện và đã bàn giao đầy đủ số tiền:...................(Viết bằng chữ:..................................................) theo thỏa thuận.
                                                                         NGƯỜI LÀM CHỨNG
                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)      Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn!Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor