MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT 2019

Luật sư ly hôn

Tố cáo là  việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, Nhà nước. Do đó Đơntừ.net xin cung cấp mẫu đơn tố cáo mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Căn cứ:
  1. Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14
Nội dung tư vấn
Đơn tố cáo được sử dụng trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức nào bị đe dọa về lợi ích 

Cụ thể: MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------------
                                       ...........ngày..... tháng....năm........
                                                 ĐƠN TỐ CÁO
                               
            Kính gửi:...............................................................................
Họ và tên:.................................................
Địa chỉ:................................................................................
Nội dung :.........................................................................
Đề nghị:................................. .........................................
Tôi xin cam đoan nội dung trên tố cáo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

                                                                          Người tố cáo
                                                                                           (Ký, họ tên)
Những điểm cần lưu ý khi viết Đơn tố cáo:
  • Thông tin phải đầy đủ, rõ ràng
Thông tin trên giấy phải thực sự ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết.
  • Lý do tố cáo phải trung thực, khách quan
  • Chữ ký các bên liên quan
Đây là thủ tục hành chính cần thiết, điều đó là bằng chứng trách nhiệm của tất cả những người đã ký.

Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Tham khảo thêm dịch pháp lý hình sự của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu tham khảo và hỗ trợ dịch vụ luật sư: 0833 102 102

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor