MẪU ĐƠN XIN THÔI VIỆC 2019

Luật sư ly hôn

Gặp khó khăn, áp lực trong công việc hay muốn đi tìm cho mình những kiến thức mới, những trải nghiệm mới mà bạn không thể tìm thấy ở cô...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí


Gặp khó khăn, áp lực trong công việc hay muốn đi tìm cho mình những kiến thức mới, những trải nghiệm mới mà bạn không thể tìm thấy ở công việc hiện tại. Do đó, Đơntừ.net xin cung cấp mẫu đơn xin thôi việc mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cụ thể:  MẪU ĐƠN XIN THÔI VIỆC 2019


Đơn vị:....................................                                Mẫu số 05 - TT
Địa chỉ:....................................                      (Ban hành theo Thông tư số                                                                      .../..../TT-BTC ngày ../../....của
                                                                              Bộ Tài Chính)
                              ĐƠN XIN THÔI VIỆC
                                
            Kính gửi:...............................................................................
                           ..............................................................................
Tên tôi là:.................................................
Bộ phận/ Địa chỉ:................................................................................
Nội dung: ...........................................................................................
Lý do:.......................................................................................................
Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày.............................. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của trưởng bộ phận                        Người duyệt
         (Ký, họ tên)                                              (Ký, họ tên)Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Tham khảo thêm dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu tham khảo và hỗ trợ dịch vụ luật sư: 0971 624 624

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor