ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Luật sư ly hôn

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 03/02/1930, là một sự kiện trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Na...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 03/02/1930, là một sự kiện trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Do đó Đơntừ.net xin cung cấp mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất hiện nay. 

Nội dung 
Đơn xin vào Đảng được sử dụng trong trường hợp cá nhân có nguyện vọng cống hiến, muốn góp một phần sức mình vào con đường kiến thiết quốc gia, xây dựng đất nước ta giàu đẹp, văn minh.

Cụ thể: MẪU ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG (Mẫu)

Kính gửi: Chi uỷ:...............................................................................................................................

Đảng uỷ:.............................................................................................................................................

Tôi là:.......................................................................................... sinh ngày........tháng.........năm......

Nơi sinh:.............................................................................................................................................

Quê quán:...........................................................................................................................................

Dân tộc:............................................................................ Tôn giáo...................................................

Trình độ học vấn:...............................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..................................................................................................................................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................

Đơn vị công tác:.................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:........................................................................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm..........tại..............................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
............................................................................................................
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục đích cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
............, ngày......tháng....năm...........
                                                                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ và  tên)


Những điểm cần lưu ý khi viết Đơn tố cáo:
  • Thông tin phải đầy đủ, rõ ràng
Thông tin trên giấy phải thực sự ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết.
  • Chữ ký phải chính xác là chữ của người làm đơn


Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Tham khảo thêm dịch pháp lý hành chính của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu tham khảo và hỗ trợ dịch vụ luật sư: 0833 102 102

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor