Tạm giam, tạm giữ có được gặp người thân không?

Luật sư ly hôn

Tạm giam, tạm giữ là biện pháp nghiêm khắc nhất để ngăn chặn hành vi trong tố tụng hình sự. Đây là việc cách ly cá nhân khỏi cuộc sống hàng ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Tạm giam, tạm giữ là biện pháp nghiêm khắc nhất để ngăn chặn hành vi trong tố tụng hình sự. Đây là việc cách ly cá nhân khỏi cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng tới một phần quyền của công dân. 
Vậy khi bị tạm giam, tạm giữ có được quyền gặp thân nhân hay không? Căn cứ:
- Bộ luật tố tụng hình sự
- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCA

Nội dung
1. Khái niệm
  • Tạm giữ là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự và biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
  • Tạm giữ là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng; nếu phạm tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra 

2. So sánh Tạm giam và Tạm giữ

3. Tạm giam, tạm giữ có được gặp người thân?
Tại khoản 2 Điều 22 của Văn bản hợp nhất Số 13/VBHN-BCA năm 2014 có quy định về việc ban hành quy chế về việc tạm giữ tạm giam như sau:
"2. Người bị tạm giữ, tạm giam có thể được gặp thân nhân, luật sư hoặc người bào chữa khác và do cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định. Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam quyết định thời gian gặp nhưng không quá một giờ mỗi lần gặp. Nhà tạm giữ, Trại tạm giam phải bố trí buồng thăm gặp trong khu vực quản lý của mình để người bị tạm giữ, tạm giam gặp thân nhân trong trường hợp họ được phép. Luật sư hoặc người bào chữa khác được gặp người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tại buồng làm việc của Nhà tạm giữ, Trại tạm giam.

Người bị tạm giữ, tạm giam và thân nhân, luật sư hoặc người bào chữa khác của người bị tạm giữ, tạm giam phải tuân thủ nội quy gặp gỡ. Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam tổ chức phổ biến nội quy gặp gỡ và cử cán bộ, chiến sĩ giám sát, đề phòng người bị tạm giữ, tạm giam bỏ trốn hoặc giao, nhận những vật bị cấm mang ra, mang vào Nhà tạm giữ, Trại tạm giam. Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam gặp thân nhân, luật sư hoặc người bào chữa khác thực hiện theo quy định này"

Ngắn gọn:
  • Tạm giam, tạm giữ có thể được người thân, luật sư tố tụng
  • Gặp người thân phải được sự cho phép của Trưởng trại giam hoặc giám thị
  • Gặp 1 lần không quá 1 tiếng
  • Được gặp tại buồng riêng, có sự giám sát của giám thị và camera
Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor