Điều 96. Giáo dục tại trường giáo dưỡng (Bộ luật Hình sự 2015)

Luật sư ly hôn

Căn cứ: - Bộ luật Hình sự 2015 - Luật sư tham gia tố tụng Nội dung: Điều 96. Giáo dục tại trường giáo dưỡng 1. Toà án có...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Căn cứ:

Nội dung:
1. Toà án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.
        2. Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

 Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor