Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng (Bộ luật hình sự 2015)

Luật sư ly hôn

Căn cứ:  -  Bộ luật hình sự -  Luật sư tham gia tố tụng Nội dung  Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng 1. Hòa giải tại cộng đồng được áp ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Căn cứ: 
Bộ luật hình sự
Luật sư tham gia tố tụng

Nội dung 

Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng
1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây:
a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng;
b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.
2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.
3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
a) Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại;
b) Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.
Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor