Điều 107. Xoá án tích (Bộ luật Hình sự 2015)

Luật sư ly hôn

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Luật sư tham gia tố tụng Nội dung Điều 107. Xoá án tích 1. Người dưới 18 tuổi bị ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Căn cứ
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)
Luật sư tham gia tố tụng

Nội dung
Điều 107. Xoá án tích
1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;
b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;
c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này.
2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
a) 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;
b) 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
c) 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
d) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor