Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện (Bộ luật Hình sự 2015)

Luật sư ly hôn

Căn cứ Bô luật Hình sư 2015 Luật sư tham gia tố tụng Nội dung Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện 1. Người dưới 18 tuổi đan...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Căn cứ
Bô luật Hình sư 2015
Luật sư tham gia tố tụng

Nội dung
Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện
1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Phạm tội lần đầu;
b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;
c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù;
d) Có nơi cư trú rõ ràng.
2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này. 

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor