Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án (Bộ luật Hình sự 2017)

Luật sư ly hôn

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015 Luật sư tham gia tố tụng Nội dung Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án Việc tổng hợp hình phạt t...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Căn cứ
Bộ luật Hình sự 2015
Luật sư tham gia tố tụng

Nội dung
Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án
Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước hoặc sau khi có bản án này, được thực hiện theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật này.
Hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 103 của Bộ luật này.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor