Điều 100. Cải tạo không giam giữ (Bộ luật Hình sự 2015)

Luật sư ly hôn

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015  ( sửa đổi, bổ sung 2017 ) Luật sư tham gia tố tụng Nội dung Điều 100. Cải tạo không giam giữ  1. H...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Căn cứ

Nội dung
1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng.
2. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.
Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor