Không tăng thuế, phí, lệ phí trong năm 2017

Luật sư ly hôn

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 84/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2017 Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính p...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 84/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2017

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các yêu cầu sau:
  • Thuế, phí, lệ phí sẽ không tăng trong năm 2017 để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.
  • Tập trung chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách.
  • Rà soát giảm phí liên quan đến doanh nghiệp; đánh giá tác động của đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu:
  • Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, nhất là các hoạt động nhập khẩu tiểu ngạch, hoạt động tạm nhập tái xuất các mặt hàng nông sản.
  • Xử lý nghiêm các vi phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT.
  • Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục, điều kiện kinh doanh chuyên ngành không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp, chuyển mạnh cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Xem thêm tại Nghị quyết 84/NQ-CP tại đây
(Thuvienphapluat)

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ của Đơn từ !

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor