Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm

Luật sư ly hôn

Vì tính chất, yêu cầu công việc, người lao động trong nhiều trường hợp phải làm việc vào ban đêm. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ng...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Vì tính chất, yêu cầu công việc, người lao động trong nhiều trường hợp phải làm việc vào ban đêm. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, pháp luật về lao động hiện nay quy định tiền lương của người làm việc vào ban đêm sẽ có sự khác biệt so với tiền lương làm việc đó vào ban ngày.

Hãy cũng dontu.net tìm hiểu cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm như thế nào các bạn nhé!

Căn cứ
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP
- Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

Nội dung
Giờ làm việc ban đêm hiện nay được quy định là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Khoản 2 Điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường”.

Cách tính tiền lương làm việc vào đêm được tính cụ thể như sau:
1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian
Tiền lương làm việc vào ban đêm
=
Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường
+
Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường
x
Mức ít nhất 30%
x
Số giờ làm việc vào ban đêm

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định như sau:
+ Trường hợp trả lương theo tháng: thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm).
+ Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần: thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm).

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm
Tiền lương làm việc vào ban đêm
=
Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường
+
Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường
x
Mức ít nhất 30%
x
Số sản phẩm làm vào ban đêm

Hy vọng bài viết đã giúp bạn phần nào giải đáp được những thắc mắc về Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ !

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor