Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Luật sư ly hôn

Cũng như làm thêm giờ vào ban ngày, việc làm thêm giờ vào ban đêm cũng được pháp luật điều chỉnh  về việc trả lương để đảm bảo quyền và lợ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Cũng như làm thêm giờ vào ban ngày, việc làm thêm giờ vào ban đêm cũng được pháp luật điều chỉnh về việc trả lương để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Vì tính chất khó khăn, vất vả hơn so với làm việc vào ban ngày nên cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cũng có sự khác biệt.

Để tự bảo vệ quyền lợi của mình cũng như tránh được việc vi phạm các quy định về pháp luật về lao động, các bạn hãy cùng dontu.net tìm hiểu vấn đề này nhé!Căn cứ
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP
- Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

Nội dung
Người lao động được trả lương làm thêm giờ ban đêm khi:
- Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ ban đêm khi làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau), ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;
- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ ban khi làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau), ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ca đêm được tính cụ thể như sau:
1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
=
( Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường
x
Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%
+
Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường
x
Mức ít  nhất 30%

+ 20% x
Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặccủa ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)                
x
(Số giờ làm thêm vào ban đêm)


Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:
+ Trường hợp trả lương theo tháng: thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm).
+ Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần: thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm).

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:
+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).
+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Ví dụ tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm theo thời gian:
Tiền lương của anh Nghĩa trong hợp đồng là 5,320,000 đồng một tháng (Nghĩa làm viêc 8 giờ một ngày, 26 ngày trong một tháng). Do nhu cầu của công ty Nghĩa phải làm tăng ca 3 tiếng vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ. Tiền lương làm thêm giờ mà nghĩa nhận được là:
Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường = 5,320,000 / 26 / 8 = 25,577 đồng
Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày ngày nghỉ lễ = 25,577 x 300% = 76,731 đồng
=> Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày nghỉ lễ =  (76,731 25,577 x 30%(ít nhất) + 20% x 76,731) x 3 = 299,250 đồng

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
=
( Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường
x
Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%
+
Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường
x
Mức ít  nhất 30%

+ 20% x
Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của     ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có| hưởng lương )
x
(Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm)

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:
- Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);
- Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
- Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Ví dụ tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm theo sản phẩm:
Theo hợp đồng với công ty anh Nghĩa phải làm 100 gói tăm tre mỗi ngày đơn giá 200 đồng/gói. Do nhu cầu đột xuất cần hàng gấp nên hôm đó công ty đã đề nghị anh nghĩa làm thêm 50 gói tăm tre nữa (ngày bình thường), anh Nghĩa phải làm đêm để hoàn thành. Tiền lương làm thêm giờ mà anh Nghĩa nhận được là:
=> Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (200 x 150% + 200 x 30%(ít nhất) + 20% x 200) x50 = 20,000 đồng


Hy vọng bài viết đã giúp bạn phần nào giải đáp được những thắc mắc về Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm


Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ !

https://lsx.vn/tu-van-phap-luat-tra-phi

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor