Cách tính tiền lương làm thêm giờ ban ngày

Luật sư ly hôn

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động làm thêm giờ, pháp luật về lao động hiện nay đã đặt ra những quy định cụ thể về việc trả lương cho người lao động khi phải làm thêm giờ. 

Để tự bảo vệ quyền lợi của mình cũng như tránh được việc vi phạm các quy định về pháp luật về lao động, các bạn hãy cùng dontu.net tìm hiểu vấn đề này nhé!Căn cứ
- Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

Nội dung
Người lao động được trả lương làm thêm giờ khi:
- Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;
- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ca ngày được tính cụ thể như sau:
1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Tỷ lệ

x

Số giờ làm thêm

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:
+ Trường hợp trả lương theo tháng: thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm).
+ Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần: thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm).

Tỷ lệ:
+ Với giờ làm thêm vào ngày thường: Ít nhất bằng 150%;
+ Với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần: Ít nhất bằng 200%
+ Với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Ít nhất bằng 300%

Ví dụ tính tiền lương làm thêm giờ theo thời gian:
Tiền lương của anh Nghĩa trong hợp đồng là 5,320,000 đồng một tháng (Nghĩa làm viêc 8 giờ một ngày, 26 ngày trong một tháng). Anh Nghĩa làm 60 giờ tăng ca trong ngày bình thường. Vậy tiền lương anh Nghĩa được hưởng cho 60 giờ tăng ca là:
- Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường = 5,320,000 / 26 / 8 = 25,577 đồng
- Vì Nghĩa làm thêm trong ngày bình thường nên Tỷ lệ = 150% (Tối thiểu)
- Nghĩa tăng ca 60 giờ
=> Tiền lương làm thêm giờ = 25,577 x 150% x 60 = 2,301,930 đồng

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Tỷ lệ

x

Số sản phẩm làm thêm

Tỷ lệ:
+ Với sản phẩm làm thêm vào ngày thường: Ít nhất bằng 150%;
+ Với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần: Ít nhất bằng 200%
+ Với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Ít nhất bằng 300%

Ví dụ tính tiền lương làm thêm giờ theo sản phẩm:
Theo hợp đồng với công ty anh Nghĩa phải làm 100 gói tăm tre mỗi ngày đơn giá 200 đồng/gói. Do nhu cầu đột xuất cần hàng gấp nên hôm đó công ty đã đề nghị anh nghĩa làm thêm 50 gói tăm tre nữa (ngày bình thường). Vậy tiền lương làm thêm 50 gói tăm tre đó là:
=> Tiền lương làm thêm giờ = 200 x 150% x 50 = 15,000 đồng

Hy vọng bài viết đã giúp bạn phần nào giải đáp được những thắc mắc về Cách tính tiền lương làm thêm giờ ban ngày.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ !

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor