[VÍ DỤ] Người phạm tội đã lập công chuộc tội

Luật sư ly hôn

Căn cứ: Điểm u Khoản 1 Điều 51  Bộ luật hình sự 2015 Ví dụ: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, A không những ăn năn hối cải, tíc...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí


Căn cứ:
Điểm u Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Ví dụ:
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, A không những ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm do mình thực hiện, mà A còn có nhữnh hành động giúp đỡ các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, ngăn chặn các tội phạm khác, tham gia phát hiện tội phạm, bắt kẻ phạm tội, có hành động thể hiện sự quên mình vì lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của người khác… được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc chứng nhận.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor