[VÍ DỤ] Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng

Luật sư ly hôn

Căn cứ: Điểm p Khoản 1 Điều 51  Bộ luật hình sự 2015 Ví dụ: A là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí


Căn cứ:
Điểm p Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Ví dụ:
A là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. B là người khuyết tật nặng không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Nhưng A và B đều có hiểu biết về tin học nên rủ nhau xâm nhập hệ thống mạng của ngân hành để đánh cắp tiền trong các tài khoản khác vào tài khoản mình. Tại tòa xét thấy sự khuyết tật của A và B nên tòa đã cho A và B hưởng tình tiết giảm nhẹ này.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor