DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Luật sư ly hôn

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng. 
Hãy cùng tham khảo bài viết này và dịch vụ soạn thảo hợp đồng dân sự của Đơntừ cung cấp!

CĂN CỨ
- Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ GỒM:
 • Hợp đồng mua bán tài sản
 • Hợp đồng cho thuê tài sản
 • Hợp đồng mượn tài sản
 • Hợp đồng tặng cho tài sản
 • Hợp đồng cầm cố tài sản
 • Hợp đồng thế chấp tài sản
 • Hợp đồng cho vay tiền

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH DỊCH VỤ
 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
 • Bước 2: Tư vấn ly hôn sơ bộ, yêu cầu cung cấp thêm thông tin
 • Bước 3: Giao kết và thỏa thuận
 • Bước 4: Thực hiện viết đơn đúng yêu cầu
CÁCH THỨC GIAO DỊCH
 • Giao dịch trực tiếp (đến tận nơi ký hợp đồng pháp lý và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu)
 • Giao dịch gián tiếp (giao kết hợp đồng và chuyển khoản thực hiện yêu cầu)
THỜI GIAN 
 • 2 - 4 ngày làm việc tùy yêu cầu hợp đồng
CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Tư vấn rõ ràng, cặn kẽ
 • Hoàn thành công việc đúng chức năng nhiệm vụ
 • Thỏa thuận rõ ràng, giá cả ưu đãi
 • Đảm bảo về sự bảo mật thông tin khách hàng
Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor