DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ

Luật sư ly hôn

Hợp đồng đầu tư là một dạng của hợp đồng hợp tác thương mai là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhi...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Hợp đồng đầu tư là một dạng của hợp đồng hợp tác thương mai là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân nước ngoài) nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại

CĂN CỨ
Bộ luật dân sự 2015
Luật thương mại 2005

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ GỒM:
 • Hợp đồng kinh tế
 • Hợp đồng thương mại
 • Hợp đồng đầu tư
 • Hợp đồng liên kết 
 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Hợp đồng liên doanh
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng bảo đảm bí mật...
 • Hợp đồng li-xăng
 • Hợp đồng mua bán
 • Các loại hợp đồng khác...
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH DỊCH VỤ
 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
 • Bước 2: Tư vấn ly hôn sơ bộ, yêu cầu cung cấp thêm thông tin
 • Bước 3: Giao kết và thỏa thuận
 • Bước 4: Thực hiện viết đơn đúng yêu cầu

CÁCH THỨC GIAO DỊCH
 • Giao dịch trực tiếp (đến tận nơi ký hợp đồng pháp lý và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu)
 • Giao dịch gián tiếp (giao kết hợp đồng và chuyển khoản thực hiện yêu cầu)

THỜI GIAN 
 • 2 - 4 ngày làm việc tùy yêu cầu hợp đồng

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Tư vấn rõ ràng, cặn kẽ
 • Hoàn thành công việc đúng chức năng nhiệm vụ
 • Thỏa thuận rõ ràng, giá cả ưu đãi
 • Đảm bảo về sự bảo mật thông tin khách hàng
Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor