Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Luật sư ly hôn

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 và tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi bổ Bộ luật hìn...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 và tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi bổ Bộ luật hình sự 2017. Khi một người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ trong các tình tiết này thì Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật.
Hãy cùng dontu.net tìm hiểu các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này nhé.1. Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

2. Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

3. Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

4. Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

5. Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

6. Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

7. Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

8. Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

9. Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

10. Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

11. Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

12. Phạm tội do lạc hậu;

13. Người phạm tội là phụ nữ có thai;

14. Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

15. Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

16. Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

17. Người phạm tội tự thú;

18. Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

19. Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

20. Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

21. Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

22. Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor