XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG TẠI CHỖ KHI NÀO?

Luật sư ly hôn

Về cơ bản, việc xử lý vi phạm sẽ diễn ra tại kho bạc nhà nước hoặc cơ quan chức năng liên quan.  Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất đị...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Về cơ bản, việc xử lý vi phạm sẽ diễn ra tại kho bạc nhà nước hoặc cơ quan chức năng liên quan. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì sẽ được xử lý vi phạm tại chỗ và thu tiền trực tiếp


Căn cứ:
- Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nội dung
1. Xử phạt tại chỗ khi nào?
Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:
Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.
Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Như vậy, khi xử phạt tại chỗ cần lưu ý:

  • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền
  • Phạt tiền với mức dưới 250k với cá nhân
  • Phạt tiền với mức dưới 500k với tổ chức
  • CSGT có quyền xử lý và nhận tiền trực tiếp
Ngoài ra:
  • Phải có quyết định xử phạt
  • Trong quyết định xử phạt cần những nội dung: họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. 
  • Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.
2. Một số lỗi phạt tại chỗHãy liên hệ ngay khi có nhu cầu dịch vụ viết đơn từ!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor