Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Luật sư ly hôn

Tuy không trực tiếp gây ra cái chết cho người tự sát nhưng xúi giục hoặc giúp người khác tự sát cũng là một hành vi hết sức nguy hiểm. Đ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Tuy không trực tiếp gây ra cái chết cho người tự sát nhưng xúi giục hoặc giúp người khác tự sát cũng là một hành vi hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia chưa công nhận các biện pháp trợ tử, thì hành vi này lại càng nguy hiểm.

Hãy cùng Dontu.net tìm hiểu vấn đề này nhé.


Căn cứ:

Cụ thể:

Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Phân tích dấu hiệu pháp lý:

Khách thể: Đối tượng là con người

Khách quan: Là hành vi xúi giục người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát:
  • Hành vi xúi giục người khác tự sát là hành vi kích động, dụ dỗ thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của mình, hành vi này là nguyên nhân dẫn đến sự tự sát của nạn nhân. Trường hợp một người xúi giục người khác tự sát nhưng người bị xúi giục không nghe theo sự xúi giục đó thì không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.
  • Hành vi giúp người khác tự sát là hành vi tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần để người đó tự sát.
Chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp

Chủ thể: Là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 16 tuổi trở lên.

Hình phạt
  • Cấu thành tội phạm cơ bản (Khoản 1): là phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  • Cấu thành tội phạm tăng nặng (Khoản 2): là phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
  • Hình phạt bổ sung (Khoản 3): Cấm hành nghề hoặc làm công việc từ 01 năm đến 05 năm.


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor