Tội thấy chết không cứu

Luật sư ly hôn

Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (tội thấy chết không cứu) quy định tại điều 132 Bộ luật hình sự...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí


Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (tội thấy chết không cứu) quy định tại điều 132 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:
Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;
b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.
3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 Như vậy có thể thấy, "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" được quy định tại Điều 132 BLHS:
  • Hình phạt thấp nhất là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm
  • Nặng hơn có thể bị phạt đến 7 năm tù
  • Ngoài ra, hình phạt bổ sung là cấm hành nghề. cấm đảm nhiệm chức vụ

Tuy nhiên, để xem xét trách nhiệm hình sự của người này thì cần rất thận trọng xem xét nhiều yếu tố cần thiết:
  •  Trước hết hành vi này phải là cố ý không cứu người
  •  Sau đó là có điều kiện cứu mà không cứu dẫn đến người đó bị chết.

Ở đây cũng cần lưu ý "có điều kiện cứu" không chỉ là có khả năng mà phải là có điều kiện hoàn toàn có thể cứu người được. Ngoài ra, phải xảy ra hậu quả chết người và hậu quả chết người là do bị bỏ mặc không cứu giúp thì "người có điều kiện mà không cứu giúp" đó mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Loại tội này chủ yếu nhằm giáo dục cho mọi người có ý thức cứu giúp người khác khi họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Hãy liên hệ ngay khi có nhu cầu dịch vụ viết đơn từ!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor