HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Luật sư ly hôn

Cán bộ quan liêu, tham nhũng, hách dịch, không tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính. Hãy viết đơn khởi kiện hành chính để bảo vệ quyề...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Cán bộ quan liêu, tham nhũng, hách dịch, không tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính. Hãy viết đơn khởi kiện hành chính để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình!


CĂN CỨ:
- Luật Tố tụng hành chính
Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP
- Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP

NỘI DUNG
Để hoàn thành đơn khởi kiện, tiến tới việc nộp hồ sơ khởi kiện ta phải thực hiện qua các bước chính như sau:
Bước 1: Xác định đó là vụ việc hành chính hay dân sự?


Bước 2: Lựa chọn mẫu đơn thích hợp
Đơn từ xin cung cấp mẫu "Đơn khởi kiện vụ án hành chính":
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01-HC:


(1) Ghi địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện 
 • Ví dụ: Hà Nội, ngày..... tháng..... năm......


(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B)
 • Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).


(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ tên 
 • Trường hợp người khởi kiện là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người được đại diện
 • Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.


(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện D, tỉnh E)
 • Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH G có trụ sở: Số 50 phố H, quận I, thành phố K).           


(5) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A)
 • Nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.


(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).


(6) và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).


(9) Tùy theo từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri.


(10) Tùy theo từng trường hợp mà ghi tóm tắt nội dung cụ thể của quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc hành vi hành chính.


(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết như: 
 • Yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có);
 • Buộc thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính
 • Hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
 • Buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri theo quy định của pháp luật
 • Buộc cơ quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật gây ra...(12) Tùy từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, hành vi hành chính.


(13) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự 
 • (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1. Bản sao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2. Bản sao chứng minh nhân dân (căn cước công dân)...)


(14) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; 
 • Trường hợp người khởi kiện là cá nhân, không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện
 • Nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.  

Bước 3: Nộp tại cơ quan có thẩm quyền
 • Sau khi viết đơn xong, cần hoàn thành đầy đủ hồ sơ cần thiết (giấy tờ cá nhân, giấy tờ liên quan...)
 • Thực hiện nộp tại cơ quan có thẩm quyền (Tòa án nhân dân cấp Huyện/Tỉnh)

Bước 4: Tham khảo dịch vụ

Hãy liên hệ ngay khi có nhu cầu dịch vụ viết đơn từ!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor