HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Luật sư ly hôn

* Về bố cục:  Tôi sẽ chia làm 3 phần nhỏ ở sơ đồ ngay dưới đây để bạn tiện quan sát I. PHẦN MỞ Phần này gồm các yếu tố ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí* Về bố cục: Tôi sẽ chia làm 3 phần nhỏ ở sơ đồ ngay dưới đây để bạn tiện quan sátI. PHẦN MỞ


Phần này gồm các yếu tố cơ bản mà hầu như đơn từ nào cũng sẽ có:
- Quốc hiệu (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...)
- Tên đơn (Đơn xin ly hôn)
- Kính gửi: (ở đây là tòa án nhân dân cấp...)
- Thông tin cá nhân 2 bên (Họ tên, năm sinh, cmnd, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ cư trú)

II. PHẦN THÂN


Phần này là phần khó nhất, gồm 3 yếu tố cơ bản để thỏa thuận và được ghi lại đó là:
- Nội dung đơn xin ly hôn
- Vấn đề con chung
- Vấn đề tài sản
III. PHẦN KẾT


Phần này gồm yếu tố cơ bản mà đơn nào cũng cần có đó là:
Ngày/tháng/năm làm đơn
- Người làm đơn (ký tên và ghi rõ họ tên)

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN LY HÔN


Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN .......

Tôi tên : .........................         năm sinh : ......................

CMND (Hộ chiếu) số: .......................  ngày cấp: .../..../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...  

Xin được ly hôn với: ...........................   năm sinh  .........................

CMND (Hộ chiếu) số: ............................ ngày cấp.../.../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...  

Hôm nay tôi viết đơn này để trình bày nội dung như sau:

* Nội dung xin ly hôn: (Các bên trình bày theo hoàn cảnh và lý do thực tế của mình), Luật sư X đưa ra một ví dụ cụ thể về cách ghi để khách hàng tham khảo:
Ngày.........tháng.........năm....... Tôi có kết hôn với bà ...................... và chung sống với nhau hạnh phúc đến năm.................. thì bà .......................... có quan hệ ngoại tình với một người đàn ông khác cùng thành phố. Mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên giải để đảm bảo hạnh phúc gia đình nhưng vợ tôi là bà ........................ không thay đổi đẫn đến gia đình thường xuyên mâu thuẫn ảnh hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học hành của các con tôi.
Ngày.........tháng.........năm....... Tôi và vợ tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn...........năm. Đời sống chung của chúng tôi không thể hòa hợp nay làm đơn này để đề nghị tòa án nhân dân Quận/huyện...............giải quyết thủ tục ly hôn.

* Về con chung: (Ghi thông tin con chung và thỏa thuận quyền nuôi con và trợ cấp cho con nếu có), Luật sư X đưa ra một ví dụ cụ thể về cách ghi để khách hàng tham khảo:
Chúng tôi có hai con chung:
1. Cháu: ..................   Sinh năm:....
Số CMTND:................ Ngày cấp:.../.../20... Nơi cấp: Công an tỉnh:...
Nghề nghiệp: ...................................................
2. Cháu: ..................   Sinh năm:....
Số CMTND:................ Ngày cấp:.../.../20... Nơi cấp: Công an tỉnh:...
Nghề nghiệp: ...................................................
Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn Cháu ..................... sẽ ở sinh sống cùng với Mẹ, hàng tháng Tôi sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là:.............VNĐ (bằng chữ.............đồng) đến khi cháu tròn 18 tuổi.

* Về tài sản chung: (Các bên có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận). Luật sư X đưa ra một ví dụ cụ thể về cách ghi để khách hàng tham khảo:
Trong trường hợp đạt được thỏa thuận mục này chỉ cần ghi: Tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia. Nếu không có tài sản thì chỉ cần ghi : "Không có tài sản và không yêu cầu tòa án phân chia"
Trong trường hợp có tài sản không thỏa thuận được: Các bên liệt kê Tài sản chung của hai vợi chồng và ghi rõ yêu cầu tòa án phân chia theo đúng quy định của pháp luật.


................. Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Hãy tham khảo dịch vụ viết đơn ly hôn tại đây (ấn vào)

HÃY LIÊN HỆ: 01233.102.102 ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIẾT ĐƠN TỪ


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor