HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ

Luật sư ly hôn

Đơn khởi kiện là giấy tờ cần thiết nhất để tiến hành một vụ kiện.  Kỹ năng soạn thảo (viết) đơn khởi kiện là một kỹ năng cần có với bất kỳ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Đơn khởi kiện là giấy tờ cần thiết nhất để tiến hành một vụ kiện. 
Kỹ năng soạn thảo (viết) đơn khởi kiện là một kỹ năng cần có với bất kỳ cá nhân nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.


CĂN CỨ:
- Bộ luật dân sự 2015

NỘI DUNG
Để hoàn thành đơn khởi kiện, tiến tới việc nộp hồ sơ khởi kiện ta phải thực hiện qua các bước chính như sau:
Bước 1: Xác định đó là vụ việc hành chính hay dân sự?

Bước 2: Lựa chọn mẫu đơn thích hợp
Đơn từ xin cung cấp mẫu "Đơn khởi kiện vụ án dân sự":
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).


(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào 
 • Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên
 • Đi với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H)
 • Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).


(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).


(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.


(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự 
 • Ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án 
 • Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó
 • Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; 
 • Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.
 • Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. 
 • Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Bước 3: Nộp tại cơ quan có thẩm quyền
 • Sau khi viết đơn xong, cần hoàn thành đầy đủ hồ sơ cần thiết (giấy tờ cá nhân, giấy tờ liên quan...)
 • Thực hiện nộp tại cơ quan có thẩm quyền (Tòa án nhân dân cấp Huyện/Tỉnh)

Bước 4: Tham khảo dịch vụ

Hãy liên hệ ngay khi có nhu cầu dịch vụ viết đơn từ!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor