BẢO LÃNH BẰNG TIỀN THAY THẾ TẠM GIAM

Luật sư ly hôn

" Bảo lãnh bằng tiền thay thế tạm giam " là một quy định khá hay của Bộ luật hình sự 2015 vừa được Quốc Hội thông qua và có hiệu l...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

"Bảo lãnh bằng tiền thay thế tạm giam" là một quy định khá hay của Bộ luật hình sự 2015 vừa được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực vào 01/01/2018 thay thế cho Bộ luật hình sự 1999Căn cứ: Điều 122 Bộ luật hình sự 2015

Cụ thể:
Điều 122. Đặt tiền để bảo đảm
1. Đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.
2. Bị can, bị cáo được đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:
a) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
b) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
c) Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam và số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.
3. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm. Quyết định của những người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
4. Thời hạn đặt tiền không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định tại Bộ luật này. Thời hạn đặt tiền đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù. Bị can, bị cáo chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan thì Viện kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm trả lại cho họ số tiền đã đặt.
5. Người thân thích của bị can, bị cáo được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án chấp nhận cho đặt tiền để bảo đảm phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này, nếu vi phạm thì số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Khi làm giấy cam đoan, người này được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến bị can, bị cáo.
6. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm.

Như vậy, quy định này đã khá rõ ràng, cơ bản là:
  •  Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án là cơ quan ra quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm
  • Đặt tiền bao nhiêu, như thế nào thì đợi thông tư sắp tới hướng dẫn về điều 122 này
  • Việc đặt tiền phải song song với các cam kết: Phải có mặt nếu bị triệu tập, không bỏ trốn, không làm sai lệch vụ án bằng mua chuộc, xúi giục ...
  • Thời hạn đặt tiền không quá thời hạn điều tra
  • Vi phạm thì số tiền này thuộc ngân sách nhà nước

Nếu có nhu cầu về soạn thảo đơn từ, hãy liên hệ ngay nhé!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor