Rải tiền thật xuống đường phạt bao nhiêu?

Luật sư ly hôn

Hành vi rải tiền (tiền thật, đang lưu hành) xuống đường trong những đám tang, trong dịp cô hồn không còn quá xa lạ, thậm chí rất phổ biến t...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Hành vi rải tiền (tiền thật, đang lưu hành) xuống đường trong những đám tang, trong dịp cô hồn không còn quá xa lạ, thậm chí rất phổ biến trong xã hội hiện nay.
Đây là một phong tục tập quán đã và đang bị biến tướng gây ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng. Vậy hành vi này được pháp luật điều chỉnh như thế nào? Chế tài xử phạt là bao nhiêu?


Căn cứ:
- Quyết định 130/2003/QĐ–TTg
- Nghị định 96/2014/NĐ–CP

Nội dung
Từ tín ngưỡng đẹp của lễ cúng cô hồn..
Theo "Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Ðà La Ni Kinh" thì việc cúng cô hồn có liên quan đến câu chuyện giữa ông A Nan Ðà, thường gọi tắt là A Nan, với một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu) cũng gọi là quỷ mặt cháy (diệm nhiên). Có một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng ba ngày sau A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa mặt cháy như nó. A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Ngạ quỷ nói: "Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, lại vì tôi mà cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ mà tôi đây cũng sẽ được sanh về cõi trên".
A Nan đem chuyện bạch với Ðức Phật. Phật bèn đặt cho bài chú gọi Là "Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Ðà La Ni", đem tụng trong lễ cúng để được thêm phước. Phật tử gọi lễ cúng này là Phóng diệm khẩu hay gọi tắt là Diện khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa. Nhưng dân gian thì hiểu rộng ra thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không nơi nương tựa, không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái để những vong hồn này được siêu thoát. Vì vậy, ngày nay mới có câu : "Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân".
Qua sự tích trên, có thể thấy việc cúng cô hồn là một nghi lễ tín ngưỡng lâu đời, mang tính nhân văn rất cao. Tuy nhiên hiện nay nghi lễ này lại đang bị không ít những cá nhân, tổ chức biến tướng. Từ việc làm lễ cúng và bố thí cho những vong hồn đã chết thì họ lại biến tướng nó thành việc cúng và bố thí cho người còn sống bằng cách rải tiền đang được phép lưu hành ra đường cho những người còn sống tranh dành nhau, tạo nên cảnh tượng hết sức phản cảm, làm mất đi giá trị nhân văn vốn có của nghi lễ tín ngưỡng truyền thống này.


Đến hành vi vi phạm pháp luật... 
Hành động rải tiền xuống đường trong các dịp lễ, đám được coi là hành vi hủy hoại tiền. Cụ thể tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định 96/2014/NĐ-CP:
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật

Tuy nhiên một hành vi chỉ được coi là vi phạm pháp luật khi nó hội đủ các dấu hiệu đó là: dấu hiệu hành vi, dấu hiệu lỗi, dấu hiệu trái pháp luật và dấu hiệu năng lực trách nhiệm pháp lý:

  • Về dấu hiệu trái pháp luật tại khoản 2 điều 3 Quyết định 130/2003/QĐ–TTg ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ có quy định về hành vi hủy hoại tiền tệ được coi là vi phạm pháp luật. Nhưng hành vi rải tiền có phải là hành vi hủy hoại tiền tệ hay không hay chỉ là cách phân phát tiền cho những người có hoàn cảnh bằng một hình thức không giống ai. Và hành vi rải tiền không làm mất đi giá trị sử dụng của đồng tiền thì sao được coi là trái pháp luật
  • Về dấu hiệu lỗi lỗi của một chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật là việc nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật. Như đã phân tích ở trên, những quy định của pháp luật hiện hành không có quy định nào xem hành vi rải tiền ra ngoài đường là vi phạm pháp luật. Chính vì pháp luật không cấm nên hành vi kể trên không được coi là có lỗi.


Từ những phân nêu tích trên, có thể thấy rằng mặc dù dưới góc độ văn hóa hành vi rải tiền đang được phép lưu hành ra đường là hành vi thiếu thiếu văn minh, gây phản cảm, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nhưng dưới góc độ pháp lý thì nó lại không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, mỗi cá nhân, tổ chức nên cần tự hạn chế hành vi này.

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor