DỊCH VỤ XIN THÔI, THAY ĐỔI QUỐC TỊCH TẠI VIỆT NAM

Luật sư ly hôn

Theo số liệu năm 2015, có tới hơn 4400 trường hợp công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch, trong đó có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 ngư...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Theo số liệu năm 2015, có tới hơn 4400 trường hợp công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch, trong đó có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam. Nếu bạn có những lý do riêng muốn xin thôi quốc tịch, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.


QUY TRÌNH THỦ TỤC

CĂN CỨ: Luật hộ tịch
THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
1. Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;
2. Bản khai lý lịch;
3. Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác (một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam: Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi);
4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
5. Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này (Giấy tờ xác nhận việc người xin thôi quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc bảo đảm cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này. Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam đã có quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài).
6. Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;
7. Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam (do thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, cách chức, giải ngũ hoặc phục viên căn cứ vào quy chế của ngành để xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quốc gia hoặc không trái với quy định của ngành đó).

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 3 bộ
THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 80 ngày làm việc
LỆ PHÍ: 2.500.000đ/trường hợp
BIỂU MẪU:
CƠ QUAN: Sở tư pháp (trực thuộc)


DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI ĐƠNTỪ

Đơntừ.net xin giới thiệu dịch vụ thay mặt thực hiện những thủ tục hành chính liên quan đến xin thôi, thay đổi quốc tịch tại Việt Nam
Dịch vụ của chúng tôi thực hiện qua các bước:
  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ
  • Bước 2: Tư vấn trực tiếp (gián tiếp) về quy trình thực hiện và khả năng, điều kiện thực hiện thủ tục
  • Bước 3: Giao kết hợp đồng dịch vụ pháp lý
  • Bước 4: Yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ cần thiết 
  • Bước 5: Ủy quyền, thay mặt hoàn thành thủ tục theo cam kết đã thỏa thuận
  • Bước 6: Nhận kết quả và bàn giao hồ sơ giấy tờ liên quan

Sự đảm bảo của chúng tôi:
  • Thực hiện thủ tục tại mọi nơi (Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh, ...)
  • Chính xác trong tư vấn
  • Chính xác trong hoàn thành thủ tục
  • Bảo mật thông tin khách hàng và hồ sơ liên quan

Hãy liên hệ với tôi theo số máy: 0833 102 102 

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor