DỊCH VỤ THAY ĐỔI HỌ

Luật sư ly hôn

Họ, tên đệm, và tên là các yếu tố cấu thành nên một cái tên. Ở Việt Nam, việc thay đổi Họ tên dần trở nên phổ biến, nhiều người không thích...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Họ, tên đệm, và tên là các yếu tố cấu thành nên một cái tên. Ở Việt Nam, việc thay đổi Họ tên dần trở nên phổ biến, nhiều người không thích tên khai sinh, không thích mang họ mình đang mang nên họ tìm đến Dontu.net để sử dụng dịch vụ này.


I. Căn cứ:
Bộ luật dân sự 2015
Luật hộ tịch 2014

II. Trình tự thủ tục
Cá nhân có quyền thay đổi họ của mình, tuy nhiên chỉ có thể lựa chọn theo họ của cha hoặc của mẹ mà thôi.

Để được thay đổi tên đệm, cần đáp ứng những điều kiện sau:


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Thành phần hồ sơ gồm:

Cơ quan phụ trách:
  • Dưới 14 tuổi: Làm thủ tục tại UBND Phường/Xã
  • Trên 14 tuổi: Làm thủ tục tại UBND Quận/Huyện

Thời gian: 3 ngày làm việc

III. Dịch vụ chúng tôi cung cấp
Chúng tôi hiện đang cung cấp 4 dịch vụ tư pháp liên quan đến khai sinh:
  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, tiến hành tư vấn sơ bộ
  • Bước 2: Thỏa thuận và ký kết hợp đồng pháp lý
  • Bước 3: Yêu cầu cung cấp hồ sơ văn bản, giấy tờ
  • Bước 4: Tiến hành thay mặt thực hiện các thủ tục đã cam kết
  • Bước 5: Nhận kết quả và hồ sơ sau 15 ngày làm việc
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor