DỊCH VỤ SOẠN HỢP ĐỒNG VAY TIỀN (HỢP ĐỒNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY)

Luật sư ly hôn

ANH/CHỊ HÃY LIÊN HỆ NGAY NẾU CÓ NHU CẦU HỢP ĐỒNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY LÀ GÌ? Hợp đồng bảo đảm tiền vay là văn bản pháp lý thể hiệ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

ANH/CHỊ HÃY LIÊN HỆ NGAY NẾU CÓ NHU CẦUHợp đồng bảo đảm tiền vay là văn bản pháp lý thể hiện mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và người đi vay. Đây chính là cơ sở pháp lý, trong đó quy định cụ thể các điều khoản mà hai bên đã thoả thuận để thực hiện việc cho vay, quản lý và sử dụng khoản vay, tài sản bảo đảm, phương thức thu hồi nợ, biện pháp xử lý tài sản bảo đảm và phương thức giải quyết tranh chấp (nếu có).

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG GỒM

– Phạm vi bảo đảm (số tiền nợ gốc, lãi vay, các khoản phí…)

– Đối tượng tài sản dùng làm bảo đảm (đặc điểm, giá trị …)

– Hình thức bảo đảm tiền vay (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay).

– Bên giữ tài sản và giấy tờ về tài sản.

– Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng bảo đảm.

– Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm.

– Phương thức xử lý tài sản bảo đảm.

– Giải quyết tranh chấp phát sinh.

– Những thoả thuận khác.

– Hiệu lực của hợp đồng.

GỒM NHỮNG LOẠI HỢP ĐỒNG NÀO?

– Hợp đồng thế chấp tài sản.

– Hợp đồng cầm cố tài sản.

– Hợp đồng cầm cố thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.

– Hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản (không gắn liền với quyền sử dụng đất).

– Văn bản bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể bằng tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn.

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


– Hợp đồng cho bên thứ ba cầm cố thế chấp.

NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

Những nội dung trong hợp đồng cần phải được thống nhất và hợp lý, trong đó cần nêu rõ rằng một phần hay toàn bộ khoản vay bao gồm cả nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt và phí nếu có đã được bảo đảm, bao gồm:
 • Ngày tháng hợp đồng tín dụng.
 • Giá trị khoản cấp tín dụng.
 • Lãi suất thời hạn
 • Mục đích vay vốn.
 • Tổng dư nợ tối đa được bảo đảm.

CĂN CỨ XÁC LẬP

– Cơ sở pháp lý dựa trên các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng của Chính phủ, các bộ ngành, ngân hàng Nhà nước; các quy định nội bộ (nếu có).

– Cơ sở thực tiễn: Tùy vào trường hợp cụ thể mà hợp đồng bảo đảm tiền vay được xác lập, dựa trên:
 • Hồ sơ vay vốn/ giấy yêu cầu bảo lãnh và kết quả thẩm định.
 • Các giấy tờ văn bản khác theo quy định của pháp luật.
 • Sự thoả thuận của các bên trong quan hệ hợp đồng.
DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH DỊCH VỤ
 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
 • Bước 2: Tư vấn ly hôn sơ bộ, yêu cầu cung cấp thêm thông tin
 • Bước 3: Giao kết và thỏa thuận
 • Bước 4: Thực hiện viết đơn đúng yêu cầu
CÁCH THỨC GIAO DỊCH
 • Giao dịch trực tiếp (đến tận nơi ký hợp đồng pháp lý và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu)
 • Giao dịch gián tiếp (giao kết hợp đồng và chuyển khoản thực hiện yêu cầu)
THỜI GIAN 
 • 2 - 4 ngày làm việc tùy yêu cầu hợp đồng
CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Tư vấn rõ ràng, cặn kẽ
 • Hoàn thành công việc đúng chức năng nhiệm vụ
 • Thỏa thuận rõ ràng, giá cả ưu đãi
 • Đảm bảo về sự bảo mật thông tin khách hàng
Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor