Phân biệt: Chức danh với chức vụ, học hàm với học vị

Luật sư ly hôn

Khi nhắc đến những khái niệm trên, đôi khi mọi người vẫn nhầm lẫn và chưa định nghĩa sao cho đúng. Điều này không chỉ ở ngoài giao tiếp hàng...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Khi nhắc đến những khái niệm trên, đôi khi mọi người vẫn nhầm lẫn và chưa định nghĩa sao cho đúng. Điều này không chỉ ở ngoài giao tiếp hàng ngày mà trong luật còn quy định khá mông lung và không rõ ràng

Ngay trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 có quy định:
"Điều 83. Bầu các Chức danh của HĐND, UBND
Nhưng tại Điều 84: Từ chức, Miễn nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu "
Theo hiểu biết của tôi cũng như việc tìm kiếm thông tin thì Luật sư X định nghĩa như sau:

CHỨC DANH VÀ CHỨC VỤ


HỌC HÀM VÀ HỌC VỊ
Bản quyền bài viết thuộc về: Luật sư X
Địa chỉ Fanpage: https://www.facebook.com/luatsux/
Website: http://www.lsx.vn/
HÃY XIN PHÉP NẾU MUỐN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LY HÔN

HÃY LIÊN HỆ ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIẾT ĐƠN TỪ CỦA: DONTU.NET

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor