HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH

Luật sư ly hôn

Đơn  xin ly hôn  tưởng chừng như rất đơn giản nhưng thực tế lại không hề dễ 1 chút nào. Để viết được 1 đơn ly hôn đúng quy cách và được tòa ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Đơn  xin ly hôn tưởng chừng như rất đơn giản nhưng thực tế lại không hề dễ 1 chút nào. Để viết được 1 đơn ly hôn đúng quy cách và được tòa án chấp nhận là 1 vấn đề lớn.

ĐƠN LY HÔN GỒM 2 LOẠI:

- Đơn xin ly hôn (áp dụng cho hôn nhân hợp pháp và ly hôn đơn phương)
Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn ( hôn nhân hợp pháp và hai vợ chồng thuận tình ly hôn)


Ở bài viết này Luật sư X xin hướng dẫn viết đơn ly hôn thuận tình (Trường hợp thuận tình ly hôn)


* Về bố cục: Tôi sẽ chia làm 3 phần nhỏ ở sơ đồ ngay dưới đây để bạn tiện quan sát

I. PHẦN MỞ


Phần này gồm các yếu tố cơ bản mà hầu như đơn từ nào cũng sẽ có:
- Quốc hiệu (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...)
- Tên đơn (Đơn yêu cầu công nhận ly hôn thuận tình)
- Kính gửi: (ở đây là tòa án nhân dân cấp...)
- Thông tin cá nhân vợ - chồng (Họ tên, năm sinh, cmnd, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ cư trú, chỗ ở hiện tại)

II. PHẦN THÂNPhần này là phần khó nhất, gồm 4 yếu tố cơ bản để thỏa thuận và được ghi lại đó là:
- Vấn đề con chung
- Vấn đề tài sản chung
- Vấn đề nhà ở
- Vấn đề vay nợ
III. PHẦN KẾTPhần này gồm yếu tố cơ bản mà đơn nào cũng cần có đó là:
- Kính thưa Quý Tòa xem xét giải quyết
Ngày/tháng/năm làm đơn
- Người làm đơn (ký tên và ghi rõ họ tên) gồm vợ, chồng

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN


Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…......................- THÀNH PHỐ/TỈNH.....................................
Họ và  tên chồng: .....................................
Sinh ngày:....................................................................
CMND số: .....................,
do công an Hà Nội cấp ngày:...............................................................
Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................
Chỗ ở hiện :................................................................................................................................

Họ và  tên vợ: ........................................
Sinh ngày:.......................................................................
CMND số: .....................,
do công an Hà Nội cấp ngày:...............................................................
Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................................

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ...........có đăng ký kết hôn tại UBND phường/xã ...........................

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..
công nhận thuận tình ly hôn, lý do:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1.   Về con chung có ( hoặc chưa có):
......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2.  Về tài sản chung: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3.  Về nhà ở: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4.  Về vay nợ: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

 Địa danh, ngày ..... tháng ..... năm ......

    Họ và tên                                                         Họ và tên                  
(ký ghi rõ họ tên)                                           (ký ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                      Chồng                                                                   Vợ

HÃY LIÊN HỆ: 01233.102.102 ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIẾT ĐƠN TỪ CỦA:


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor