Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Luật sư ly hôn

Tài sản chung luôn là vấn đề quan trọng trong mỗi vụ ly hôn. Sau nghĩa vụ vợ chồng và trách nhiệm con cái, tài sản chung được nhắc đến nhiều...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Tài sản chung luôn là vấn đề quan trọng trong mỗi vụ ly hôn. Sau nghĩa vụ vợ chồng và trách nhiệm con cái, tài sản chung được nhắc đến nhiều nhất và cũng là nội dung gây ra tranh chấp nhiều nhất. Việc thỏa thuận chia tài sản chung đôi khi khiến vụ ly hôn kéo dài lâu hơn và trở nên khó khăn hơn.
Hôm nay, Luật sư X sẽ hướng dẫn bạn viết biên bản thỏa thuận chia tài sản sao cho đúng và chính xác nhất theo  Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn về việc phân chia tài sản mà hai vợ chồng đã tạo dựng được trong thời kỳ hôn nhân.
Tư vấn hôn nhân tại Luật sư X

BIÊN BẢN THỎA THUẬN GỒM 3 PHẦN CHÍNH


I. PHẦN MỞ
Sẽ rất quen thuộc với những bạn hay viết đơn:
- Quốc hiệu (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...)
- Tên đơn (Biên bản thỏa thuận chia tài sản vợ chồng)
- Chúng tôi có ý kiến dưới đây (hoặc dòng tương đương)
- Thông tin cá nhân 2 bên: vợ và chồng (Gồm họ tên, năm sinh, cmnd, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ cư trú)
- Chúng tôi kết hôn từ......(giấy cn kết hôn - ngày - số)


II. PHẦN THÂN
Phần phực tạp hơn và dễ xảy ra sai sót nhất:
- Nói về số lượng tài sản
- Chi tiết từng tài sản (ví dụ đặc điểm, tình trạng, vị trí nhà, số nhà, tại đia điểm
- Yêu cầu thỏa thuận chia tài sản
Nói thì hơi khó nhưng đây là ví dụ:




II. PHẦN KẾT

Phần này gồm yếu tố cơ bản mà đơn nào cũng cần có đó là:
Ngày/tháng/năm làm đơn
- Người làm đơn: Chồng - vợ (ký tên và ghi rõ họ tên)


MẪU ĐƠN THAM KHẢO VÀ FILE ĐÍNH KÈM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi có ý kiến dưới đây:
Vợ:.........................................................................................................................................            
 Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................            
Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân số:......................... do................................                   
cấp ngày................................. tháng.......................... năm....................................................
Địa chỉ thường trú:................................................................................................................            
Chồng:...................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................            
Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân số:......................... do................................                   
cấp ngày................................. tháng.................... năm..........................................................
Địa chỉ thường trú:................................................................................................................
Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ................................... đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số :       do        cấp ngày    
Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau:
1. Căn nhà tọa lạc tại số:................................ đường.............................................................
phường (xã)........................... quận (huyện)................................................................... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:.......................................................................
...............................................................................................................................................
2. Căn nhà tọa lạc tại số:............................. đường................................................................
phường (xã) quận: ......................................... (huyện):......................................................... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:
...............................................................................................................................................
3. Căn nhà tọa lạc tại số:............................. đường................................................................
phường (xã) quận: ......................................... (huyện):......................................................... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:
...............................................................................................................................................
Nay vì lý do: Kinh doanh riêng/lý do chính đáng khác:.........................................................
bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau:

1. (a) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số:.......................................................................
     Theo như miêu tả dưới đây:
     Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà:
-          Loại:.........................................................................................................................                
-          Cấu trúc:....................................................................................................................
-          Diện tích khuôn viên:                                                                                                 
-          Diện tích xây dựng:...................................................................................................
-          Diện tích sử dụng:.....................................................................................................
-          Diện tích trong lộ giới:...............................................................................................
(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày............................................................................... )
được chia cho Ông (Bà):..................................................................................................
(b) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số:..............................................................................
Theo như miêu tả dưới đây:.......................................................................................
Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà:
-          Loại:...........................................................................................................................                 
-          Cấu trúc:....................................................................................................................
-          Diện tích khuôn viên:                                                                                                 
-          Diện tích xây dựng:...................................................................................................
-          Diện tích sử dụng:.....................................................................................................
-          Diện tích trong lộ giới:...............................................................................................
     (Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý Đô thị quận (Phòng Xây dựng và giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày .......................................................................................... ) được chia cho Ông (Bà):.......................................................................................................
Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số............tại.......................... chứng nhận:
Một phần (toàn bộ) căn nhà số: ............................ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà):           
Ông (Bà):......................................................... có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)............................... số tiền chênh lệch trị giá nhà là:......................................................
Ông (Bà).........................................được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.
2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi.
Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.
Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành ..... bản, mỗi bản ....... trang, Phòng Công chứng số ............... lưu 01 bản, có hiệu lực từ  ngày..................................................................................................... 
................., ngày .... tháng ..... năm .............

         

                        Vợ                                                                               Chồng

            (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ, tên)
   




Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố                             

Địa chỉ Fanpage: https://www.facebook.com/luatsux/
HÃY XIN PHÉP NẾU MUỐN SỬ DỤNG

HÃY LIÊN HỆĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIẾT ĐƠN TỪ CỦA: DONTU.NET  
                           

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor