Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Điều 98. Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội (Bộ luật Hình sự 2015)

Từ khóa

Căn cứ

Nội dung
Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:
1. Cảnh cáo;
2. Phạt tiền;
3. Cải tạo không giam giữ
4. Tù có thời hạn.

 Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan