Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Điều 97. Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng (Bộ luật Hình sự 2015)

Từ khóa

Căn cứ:

Nội dung
Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan