Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện (Bộ luật Hình sự 2015)

Từ khóa

Căn cứ
Bô luật Hình sư 2015
Luật sư tham gia tố tụng

Nội dung
Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện

1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Phạm tội lần đầu;
b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;
c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù;
d) Có nơi cư trú rõ ràng.
2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này. 

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan