Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án (Bộ luật Hình sự 2017)

Từ khóa

Căn cứ
Bộ luật Hình sự 2015
Luật sư tham gia tố tụng

Nội dung
Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước hoặc sau khi có bản án này, được thực hiện theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật này.
Hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 103 của Bộ luật này.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đơn từ, hãy liên hệ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan