Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[VÍ DỤ] Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ

Từ khóa


Căn cứ:
Điểm a Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017

Ví dụ:
A phạm tội, tại tòa xét thấy A là con liệt sĩ nên Tòa đã cho anh A hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan