Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[VÍ DỤ] Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Từ khóa


Căn cứ:
Điểm d Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Ví dụ:
Anh A thấy anh B cầm dao chạy đuổi theo và đòi giết anh D, trong lúc rối trí chưa biết làm gì để ngăn chặn hành vi này nên anh A đã cầm gậy đánh vào đầu anh B nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội của anh B. Tuy nhiên, do anh A đánh quá mạnh lại vào chỗ hiểm dẫn tới việc anh B bị tử vong ngay tại chỗ. Khi ra Tòa xét xử xét thấy anh A phạm tội do vượt quá tình thế cấp thiết nên Tòa đã cho anh A hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan