Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[VÍ DỤ] Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn

Từ khóa


Căn cứ:
Điểm h Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Ví dụ:
A có ý định giết B nên bỏ thuốc độc vào cốc nước mời B uống, khi B mới ngậm vào miệng thấy mùi vị khác lạ nên kịp thời nhổ ra và xử lý trong miệng kịp thời, thiệt hại hoàn toàn không xảy ra. Trường hợp này A đã phạm tội “giết người” nhưng được hưởng tình tiết giảm nhẹ là “phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại” mặc dù nó nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan